Facebook

Historie van Waldsein

Op 1 april 1983 besloot een groepje enthousiaste zeezeilers in Woudsend (in het Fries "Wâldsein") onder aanvoering van Leo van Oostenbrugge en Jaap van den Broek om een zeezeilvereniging op te richten. Deze vereniging kreeg de naam Wâldsein Yachting Club en werd gevestigd in Wimbritseradeel, alwaar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement notarieel werden vastgelegd. Jaap van den Broek werd de eerste voorzitter. Hij startte een verenigingsblad op onder de naam “de Stormvogel”, zijnde de naam van het schip van werfeigenaar Leo van Oostenbrugge.

De vereniging groeide in de loop der jaren uit tot een aantal van 50 leden, verspreid over heel Nederland. Momenteel wordt voor cursussen en lezingen o.a. gebruik gemaakt van een accommodatie in de historische museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein, alwaar ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden.

Wâldsein kent inmiddels 7 ereleden en een erevoorzitter: Jaap van den Broek, Cor Bron, Theo Bosscher, Henk de Beer, Adriaan Dolk, Rob Hopman en Bernard Diepeveen.